W cieniu drzewa

Główne wątki filmu koncentrują się na sytuacji rodzinnej Atliego uzależnionego od filmów pornograficznych, którego żona przyłapuje na gorącym uczynku i wyrzuca z domu oraz na sporze jego rodziców, mocno skonfliktowanych z