Szereg syczący

Anna jest cenionym logopedą. Pewnego dnia w jej gabinecie pojawia się pacjentka, która narusza rutynę jej codzienności.