Spis cudzołożnic

Gustaw oprowadza gościa ze Szwecji po Krakowie i ku jego zdziwieniu, przybysza nie interesują zabytki ani dzieła sztuki. Marzy o zabawie w towarzystwie pięknych kobiet. Gustaw chce stanąć na wysokości zadania i wertuje swój notatnik w poszukiw