Sędziowie

Za fabułę posłużyło autentyczne wydarzenie - zbrodnia dokonana w 1899 roku w jednej z galicyjskich wsi.