Sceny nocne

W pałacu barona Niemana odbywa się bal. Bogaci kupcy, bankierzy, naukowcy, właściciele ziemscy, działacze polityczni dyskutują na temat aktualnej sytuacji. Jednym z ważniejszych gości jest również rosyjski pułkownik. Bal przerywa wiadomość o w