Samiec Alfa

Samiec Alfa drzemie w każdym mężczyźnie, pytanie czy należy go budzić? Polski komediodramat i satyra na coaching.