Różyczka

Boczarska, Seweryn i Więckiewicz w dusznej atmosferze lat 60. peerelowskiej Polski.