Prorok

|17 zł za 48h| Film fabularny ukazujący nieznane wątki z życia Kardynała Stefana Wyszyńskiego. na tle ważnych dla Polski i Polaków wydarzeń historycznych, takich jak obchody milenijne czy wydarzenia z Trójmiasta z grudnia 1970 roku. Pokazuje nieugiętego przywódcę, który nie boi się rozmawiać z dążącymi do zniszczenia Kościoła komunistami, a jednocześnie człowieka wiary, który widzi dalej niż jego przeciwnicy. Słowa Prymasa „Zło pokonamy tylko dobrem i prawdą” mogą stać się kamieniem węgielnym w budowaniu nowego ładu i porządku moralnego.