Planetarium

Dwie siostry posiadają niezwykłe zdolności. Laura i Kate potrafią rozmawiać z duchami. Pewnego razu zjawia się u nich klient, który chce nagrać film, by mieć dowód na to, że istnieje świat nadprzyrodzony.