Pan Idealny

Ona zwinnością dorównuje Larze Croft, zaś brakiem szczęścia do facetów – Bridget Jones. Kiedy traci już nadzieję na spotkanie tego jedynego, pojawia się on. Idealny w swojej nieidealności, wirtuoz strzelaniny, wyluzowany jak Big L