Opowieści weekendowe: Ostatni krąg

Witold, starzejący się sławny baletmistrz, przyjeżdża po latach do kraju, aby wystąpić występem koncert dobroczynny. Gdy jego partnerka doznaje urazu, organizatorzy proponują, by zatańczył ze swoją byłą żoną. Podczas prób odżywają dawne animoz