Nieobliczalny

Russel Crowe w pełnym furii thrillerze. Jeszcze nie wiesz, co to zły dzień.