Morderca w moim domu

Wraz z córką przeprowadza się do odziedziczonego po nim domu. Niestety pomocnik, którego zatrudnia do napraw domowych, zagraża jej bezpieczeństwu.