Młyn i krzyż

Niezwykły film artystyczny w reżyserii Lecha Majewskiego, który powołał do życia jeden z najpopularniejszych obrazów w historii. Inspirację dla scenariusza stanowił esej Michaela Gibsona, poświęcony obrazowi Pietra Bruegla „Droga