Lincz

Trzech braci wymierza sprawiedliwość terroryzującemu wieś recydywiście.