Krótki dzień pracy

25 czerwca 1976 r. po ogłoszeniu drastycznych podwyżek cen, przed komitetem wojewódzkim PZPR zbiera się tłum robotników miejscowych zakładów pracy, domagających się odwołania tej decyzji. Całą sytuację obserwujemy z punktu widzen