Klucznik

Polską powojenną wieś obejmuje reforma rolna, dawny świat znika. Chłopi są zdezorientowani, nie mogą odnaleźć się w nowej sytuacji. Tylko były klucznik Kazimierz – całkowicie świadomy odejścia pewnej epoki – jak dawniej odnosi choremu hra