Klub Jimmy'ego

Po dziesięcioletnim pobycie w USA Jimmy Gralton wraca do rodzinnej Irlandii. Za namową mieszkańców wioski decyduje się też reaktywować tytułowy klub.