Hydrozagadka

Tytułową zagadką jest tajemnicze zniknięcie wody w Warszawie w czasie największych upałów.