Hubal

Pod koniec września 1939 roku major Dobrzański, zastępca podpułkownika Dąbrowskiego, protestując przeciwko rozwiązaniu oddziału, samodzielnie obejmuje dowództwo jednostki. Postanawia iść z odsieczą walczącej Warszawie. Kapitulacja zastaje go w szlacheckim dworku. Major ślubuje zachować polski mundur do ofensywy aliantów. Organizuje Oddział Wydzielony, działający zgodnie z zasadami konspiracji, ale reprezentujący ciągłość polskiej państwowości w armii. Hubalczycy staczają kolejne potyczki z Wehrmachtem – ich aktywność wyzwala entuzjazm wśród ludności, ale ZWZ wydaje rozkaz rozwiązania oddziału. Tropiony przez Niemców Hubal z najwierniejszymi żołnierzami kluczy po lasach.