Grzechy dzieciństwa

12-letni Kazio Leśniewski, syn dworskiego rzadcy, zostaje oddany do szkoły w mieście. Staje w obronie dręczonego przez kolegów Józia, który w podzięce ofiarowuje mu przyjaźń i wciąga go w interesujący świat książek. W wakacje Kaz