Granica śmierci

Maddy infiltruje organizację przestępczą zajmującą się handlem młodymi kobietami.