Daas

|5 zł za 48h|
W 1759 roku pojawił się wśród polskich Żydów "mesjasz" Jakub Frank. Ogłosił nadejście zbawienia i koniec wszelkiej religii, prawa i władzy. Wiernym, którzy poszli za nim, przyjęli chrzest i porzucili swoje dotychczasowe życie obiecał, że nigdy nie umrą. Słowo „daas” wg Franka miało oznaczać pełną wewnętrzną gotowość na przyjęcie nauk, które głosił.

Akcja filmu rozpoczyna się w roku 1776. Młodszy radca wiedeńskiej Kancelarii Nadwornej Henryk Klein otrzymuje skargę na przebywającego w Wiedniu po pierwszym rozbiorze Polski żydowskiego herezjarchy hrabiego Jakuba Franka. Donos napisany został przez jego byłego wyznawcę, Jakuba Golińskiego z Galicji, który został ukarany i obrabowany przez sekciarzy z powodu swojego odstępstwa.