Człowiek, który znał 75 języków

Pełnometrażowy film animowany poświęcony genialnemu językoznawcy Georgowi Sauerweinowi. Był intelektualistą znacznie wyprzedzającym czasy, w których przyszło mu żyć. Był poliglotą, który pisał w 30, a mówił aż w 75 językach. Jego filozofia życiowa oparta była na wierze w ideę praw człowieka, w pozytywną rolę różnorodności kulturowej i sprzeciwie wobec powszechnego wówczas podziału na narody lepsze i gorsze. Za jego życia romantyzm i nacjonalizm odgrywały niezwykle ważną rolę w kształtowaniu życia politycznego, społecznego i kulturalnego Europy. Na arenie międzynarodowej zachodziły potężne zmiany. Granice narzucane odgórnie przez potężnych monarchów nie brały pod uwagę losów i roli mniejszości narodowych i naturalnych barier geograficznych.