Bandyta

Początek lat 90. XX wieku. Brute - pół Anglik, pół Polak, ciemny typ i recydywista, zostaje zesłany w ramach resocjalizacji do pracy w szpitalu dla sierot w Rumunii. Obcowanie ze skrzywdzonymi dziećmi staje się dla niego początkiem wewnętrznej odnowy. Wkrótce odkrywa, że ośrodek jest centrum handlu ludźmi. Pozyskane środki mają sfinansować egzystencję pozostałych pensjonariuszy. W rzeczywistości trafiają w zupełnie inne miejsce.