Babilon. Raport o stanie wojennym

Film Marka Bukowskiego na kanwie książki „Raport o stanie wojennym. Zapiski z codzienności”. Ciekawe połączenie klasycznej produkcji fabularnej z komiksową animacją.