Andra i Tati

Pełna emocji, wzruszająca historia dwóch małych sióstr, które razem ze swoją rodziną zostały deportowane do obozu w Auschwithz – Birkenau. Były czujne, troskliwe i współczujące innym więźniom. Ich wewnętrzna siła pozwoliła im wytrwać aż do wyzwolenia obozu, do stycznia 1945 roku. Potem przewieziono je do Pragi, skąd trafiły do Lingfield. W końcu, w 1946 roku spotkały się w Rzymie z rodzicami. 75 lat później opisały swoją historię.