Żywioł

Film będący elementem obchodów Roku Romantyzmu jest opowieścią o wspólnototwórczej funkcji języków. Twórczość romantyków w Polsce, na Litwie i Ukrainie umożliwia nam zrozumienie wyjątkowego momentu w historii naszej części Europy jakim był XIX wiek. Są w tej opowieści elementy wspólne, będące cechami romantyzmu jako takiego – zanurzenie w krajobrazie, tradycji i pieśni. Są też wątki szczególne, jak stosunek do wspólnej przeszłości. Ilustrowany wyjątkowymi pejzażami Rzeczypospolitej Obojga Narodów oraz pieśniami trzech z jej narodów obraz to próba zrozumienia wrażliwości naszych przodków u progu nowoczesności. Nowoczesności, która dla środkowoeuropejczyków oznacza sięgnięcie po polityczną niepodległość i utrwalenie kanonu, na którym oparte są ich współczesne wspólnoty narodowe.