Zwyczajna dobroć

Pierwszy dokument poświęcony w całości osobie Jerzego Turowicza. Wystąpili w nim ludzie różnych pokoleń – tak, aby możliwe stało się sprawdzenie, czy myślowy i osobisty dorobek redaktora naczelnego „Tygodnika Powszechnego” opiera się upływowi czasu, czy też może przeciwnie – w coraz mniejszym stopniu przystaje do zmieniających się okoliczności kulturowych, społecznych, politycznych. Czy jest to postawa nadal żywa? Aby ukazać tę niejednoznaczność i wielowymiarowość, dokument posługuje się nie tyle wypowiedziami głównego bohatera – pojawiają się one raczej na zasadzie nici łączącej kolejne „odsłony” filmu, nadającej im myślową spójność. Główną jego materią stają się wypowiedzi zwolenników i antagonistów Jerzego Turowicza, wybitnych przedstawicieli różnych środowisk, światopoglądów i pokoleń.

Kraj pochodzenia, rok produkcji: Polska, 1998

Czas trwania: 52 minuty

Reżyseria: Maria Zmarz-Koczanowicz