Zorza II nad Gdańskiem

Podczas swoich licznych pielgrzymek i spotkań Jan Paweł II tylko raz spotkał się z chłodnym, a nawet wrogim przyjęciem. Miało to miejsce w 1987 roku, pod pomnikiem Poległych Stoczniowców w Gdańsku. Kim byli ludzie, którzy okazali mu tę