Znaleźć, zobaczyć, pochować

W miasteczku Srebrenica Serbowie zamordowali 10 tys. muzułmańskich mężczyzn i chłopców. Szczątki wielu z nich dotąd nie zostały zidentyfikowane i godnie pochowane. Wydobyte z ziemi kości dr Eva Elvira Klonowski składa w szkielety.