Ziemia w niewoli

Od dawna znaczną część terytorium Białorusi stanowią bagna i mokradła. 100 lat temu co siódmy hektar był bagnisty. Mniej więcej tyle samo było obszarów wodno-błotnych, to oznacza, że te tereny były okresowo zalewane wodą. Pod tym względem Białoruś nie jest wyjątkiem. W przeszłości bagna i tereny podmokłe zajmowały ogromne obszary również w Europie Zachodniej. Tam zostały osuszone już kilka wieków temu. Białoruś w odróżnieniu od Europy Zachodniej rozpoczęła te prace później o 150 - 200 lat.

Na zachodzie systemy melioracji były wielokrotnie przebudowywane i zmieniane. U nas naturalne obszary pozostały nietknięte. Wsie i osady na Polesiu były zakładane na bagnach. W drugiej połowie XX wieku władze komunistyczne przeprowadziły meliorację bagien białoruskich na szeroką skalę. Chodziło o pozyskanie nowych gruntów rolnych. Nikt nie pytał zwykłych Białorusinów o ich zdanie ws. radykalnej zmiany ich dotychczasowego układu życia. Film jest próbą oceny pozytywnych i negatywnych stron melioracji.

Kraj pochodzenia, rok produkcji: Polska, 2011

Czas trwania: 30 minut

Reżyseria: Ludmila Palieskaja