Ziemia w niewoli

Od zawsze większą część obszaru Białorusi zajmowały błota i bagna. Jeszcze 100 la temu podmokłe obszary zajmowały 1/7 białoruskich ziem. W przeszłości również w znacznej części Europy Zachodniej występowała podobna sytuacje, jednak tamtejsze b