Zielone korytarze

Przyrodniczy film dokumentalny, prezentujący mało znane, dzikie rzeki płynące na terenie województwa łódzkiego.