Żelazny chłopiec

Zdzisław Badocha za swoją postawę i męstwo, latem 1945 został osobiście awansowany przez mjr „Łupaszkę” do stopnia podporucznika czasu wojny.