Zdzisław Najder. Chciałem być lotnikiem

Film zajmuje się zasadniczo jednym aspektem życia Zdzisława Najdera – jego bezpośrednim zaangażowaniem w działania o charakterze politycznym, co pozwoliło mu być w większej lub mniejszej mierze uczestnikiem albo świadkiem wielu istotnych dla współczesnej historii Polski wydarzeń. Film koncentruje się na okresie lat 1975-1992. Jest to zapewne najciekawsza i najważniejsza dla polskiego życia publicznego część biografii Zdzisława Najdera, przypadająca na okres ustrojowej transformacji Polski i zmiany jej sytuacji geopolitycznej.Kraj pochodzenia, rok produkcji: Polska, 2017

Czas trwania: 53 minuty

Reżyseria: Mieczysław Voght