Zapamiętać sen – Maria Fołtyn

Maria Fołtyn, śpiewaczka opery warszawskiej, reżyser spektakli operowych, w roku 1994 obchodziła 70. urodziny oraz jubileusz 45-lecia pracy artystycznej.