Zapamiętać sen – Maria Fołtyn

Film poświęcony Marii Fołtyn - jednej z najciekawszych postaci naszego życia muzycznego. Rok 1994 był rokiem jubileuszu 70-lecia urodzin i 45-lecia pracy artystycznej śpiewaczki. W tym roku przypadła również 175 rocznica urodzin Stanisława Moniuszki - kompozytora, którego dzieła Maria Fołtyn popularyzowała od początków swojej kariery. Film jest podzielony na siedem części, z których każda to kolejny etap życia artystki.