Zapach islamu

Etiuda dokumentuje życie starszego, tatarskiego małżeństwa, które zamieszkuje Kruszyniany na Podlasiu. Podczas gdy dla starszych ludzi wciąż istotny jest islam i bliskość meczetu, młodzież ucieka ze wsi do miasta.