Zanim będzie za późno

Tematem filmu jest polityka wschodnia realizowana przez prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego w latach 2005 - 2010. Na podstawie materiałów archiwalnych został przedstawiony nowy model polityki zagranicznej Rzeczypospolitej Polskiej.