Zaczarowany Kot. Konstanty Ildefons Gałczyński

Film jest próbą odpowiedzi na pytanie, która, z wielu kontrowersyjnych twarzy Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego, jest prawdziwa? Może żadna, może wszystkie...

Na to pytanie odpowiadają literaturoznawcy i biografowie poety: Maciej Urbanowski, Marta Wyka, Wojciech Kass, Anna Arno i inni. Wykorzystano wypowiedzi archiwalne Kiry Gałczyńskiej, Ireny Kwiatkowskiej, Czesława Miłosza. Dzieciństwo, młodość, decyzje życiowe, studia, początki twórczości, pobyty w różnych miastach i dramatyczne uwikłania historyczne i w sferze prywatnej. Fragmenty najważniejszych poematów poetyckich i najsłynniejszych wierszy – z materiałów archiwalnych TVP. Fotografie – z Muzeum Literatury i Muzeum K.I. Gałczyńskiego w Praniu.