Z Puław do Krakowa. Kolekcja XX Czartoryskich

Opowieść o otwarciu w grudniu 2019 r. po rozbudowie i uzupełnieniu zbiorów 2019 Muzeum Czartoryskich w Krakowie.