Z powodu papierosa

Film edukacyjny ostrzegający przed zgubnymi skutkami beztroskiego obchodzenia się z niedopałkiem papierosa. Komentator uzmysławia słuchaczom, że może on stać się przyczyną pożaru.