Wyzwoliny kosiarza

Film przedstawia stary obrzęd pasowania na kosiarza-żniwiarza kultywowany głównie w XVIII i XIX wieku związany ze zdaniem przez młodego chłopca egzaminu na pełnowartościowego żniwiarza. Obrzęd ten znany z opisów i przekazów ustnych został w filmie zainscenizowany w naturalnym plenerze przez ludowy zespół Lipniozanie. Celem filmu jest nie tylko przypomnienie dawnego obyczaju, ale również przekazanie jego walorów znaczeniowych - uznania wartości pracy, pochwały rzetelnego ludzkiego trudu, wejścia w świat dorosłych poprzez społecznie użyteczną pracę.