Wyspa getto

Profesor Jerzy Szapiro wspomina pracę i życie w getcie, gdzie brakowało wszystkiego, a przede wszystkim nadziei. Po getcie warszawskim nie pozostał w dzisiejszym wyglądzie miasta żaden ślad. Rodzina Szapirów przedostała się na aryjską stronę m