Wycieczka

Przewodnicy na ogół zatrzymują się przy ważnych z punktu widzenia historycznego kwaterach, w miejscach, które „wycieczkowicze” znają z telewizji, które pokazywane są przy okazji Święta Zmarłych i uroczystości państwow