Wśród gór i dolin Arktyki

Jeden z pięciu filmów, będących plonem pierwszej dwuetapowej polarnej wyprawy Włodzimierza Puchalskiego, poświęconych faunie i florze podbiegunowej.