Wrzesień 1939. Jak nas wyzwalano

Wtargnięcie Armii Czerwonej na Białoruś Zachodnią we wrześniu 1939 r. nazywane było w historiografii sowieckiej „wyzwoleńczym pochodem”. Autorzy filmu przypominają, że głoszone przez komunistyczne władze wyzwolenie było efektem tajnego uk