Woliński Park Narodowy

Film dokumentalny przedstawia przyrodę Parku - ze szczególnym uwzględnieniem bogactwa awifauny. Omawia zagrożenia wynikające z masowego napływu turystów, związany z tym rozwój bazy turystycznej i rekreacyjnej na terenie całej wys