Wokół projektów

W filmie tym podjęto problem wzornictwa przemysłowego w Polsce.