Wojna polsko-bolszewicka. Litwa 1919-1921

Znaczna część filmu poświęcona jest wojnie polsko-bolszewickiej – jej genezie i przebiegowi na terenie dzisiejszej Litwy. Odwiedzamy cmentarze na Liwie, na których spoczywają ofiary tej wojny, takie jak: Rossa, Antokol, Zakret oraz nekro