Woda cenniejsza niż perły i złoto

Filmowy dokument z Sahelu, krainy w której woda to czynnik warunkujący życie. Film ukazuje koczownicze plemiona pasterzy przemierzających dziesiątki kilometrów w poszukiwaniu wody i pożywienia, trud rolników w delcie Nigru oraz półkoczowniczych Peulów zamieszkujących obrzeża delty, poza obszarem ziem uprawnych. Dla wszystkich mieszkańców Sahelu wciąż aktualne jest miejscowe przysłowie: woda cenniejsza jest niż perły i złoto.